Quaderni di Meykhane X (2020) دفترهای میخانه

QUADERNI DI MEYKHANE. Rivista di studi iranici

دفترهای میخانه. مجله مطالعات ایران شناسی

 

 

 

ISSN 2283-3072

 

La redazione e la direzione dei "Quaderni di Meykhane" desiderano manifestare il proprio cordoglio per la recente scomparsa di Anna Vanzan (1955-2020), eminente iranista, consulente scientifico e collaboratrice della rivista sin dal suo primo numero

هیات تحریریه و مدیریت «دفترهای میخانه» درگذشت آنا وانزان ایران شناس برجسته ایتالیایی را از صمیم قلب تسلیت می گویند. وانزان مشاور علمی «دفترهای میخانه» بوده و از همان آغاز با این نشریه همکاری نزدیک داشته است. روحش شاد و یادش گرامی باد

 

 

ARTICOLI    مقاله ها

Ezio Albrile Il Tempio della Luce. I Magi e le origini iraniche dell’epopea graalica

معبد نور. مغان و ریشه‌های ایرانی حماسه ی گرال

 

Maryam Hoseini  مقایسه تطبیقی اسطوره کوپید و سایکی و حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی. حکایتهایی کهن الگویی از ازدواج مقدس خداوند عشق و انسان جان

[Il mito di “Amore e Psiche” e il racconto “Il re e la giovane schiava” del Mathnavi di Rumi a confronto. Racconti archetipici del matrimonio sacro tra il Dio Amore e l’anima umana]

 

Fabio Tiddia L’epistola dell’amante all’Amato, di Najm al-Dīn Rāzī Dāya (m. 654/1256). Risālat al-ʿāshiq ilaʾl-maʿshūq fī sharḥ kalimāt: al-ṣūfī ghayr makhlūq

رساله ی عاشق به معشوق، اثر نجم الدین دایه (654 ه.ق.). رسالة العاشق الی معشوق فی شرح کلمات: الصوفی غیر مخلوق

 

Paolo Ognibene Il Tagikistan, le altre repubbliche centroasiatiche e l’Iran nella filatelia sovietica. I: 1923-1950

تاجیکستان، جمهوری های آسیای میانه و ایران در نشر تمبر اتحاد جماهیر شوروی 1923ـ1950

 

Hasan Zolfagari-Hanan Musà Tahun احول و استادی مولانا . مقایسه داستان استاد و احول در مثنوی با روایت­های مشابه آن

[Lo strabico e la maestria di Rumi. Comparazione del racconto “Il maestro e l’allievo strabico” del Mathnavi con altri racconti similari]

 

Nahid Norozi Il "Gol o Nowruz" di Khwāju Kermāni. Presentazione e sintesi commentata di un poema persiano del XIV sec.

گل و نوروز اثر خواجوی کرمانی. معرفی تحلیلی و تلخیص یک مثنوی سده ی هشتم ه.ق

 

Vasilij Vladimirovič Bartol’d Il persiano ark "fortezza, cittadella" (trad. dal russo a cura di Paolo Ognibene) 

واژه ی فارسی «ارک» به معنی قلعه/حصار

 

Carlo Saccone Il volto di Adamo, “quaderno” della parola di Dio, nel Divān persiano del poeta-hurufi ‘Emād al-din Nasimi di Shirvān (1368-1418)

  چهره ی حضرت آدم، دفتری از کلام الهی، در دیوان فارسی شاعر حروفی سده ی هشتم، عماد الدین نسیمی شیروانی

 

Alessandro Coscia Simbologie del cerchio fra lamine orfiche e mondo iranico: qualche osservazione

مشاهداتی بر نمادهای دایره، از نقوش ارفئوسی تا دنیای ایرانی

 

 

NOTIZIE SUGLI AUTORI    دربارۀ مؤلفین این شماره       ABSTRACTS

 

 

TRADUZIONI    ترجمه ها

Samad Behrangi Il piccolo venditore di barbabietole da zucchero (پسرک لبوفروش), traduzione a cura di Sceida Farkhondeh

Achille Campanile دیوانه ها ، (Pazzi) traduzione a cura di di Negar Abbasi

Goffredo Parise بیزاری ، (Antipatia) traduzione a cura di Maryam Radmanesh

Sādeq Hedāyat Don Giovanni di Karaj (دون ژوان کرج) traduzione a cura di Nahid Norozi

 

RECENSIONI   نقد و معرفی کتاب

Ennio Biondi Erodoto e gli Sciti. Schiavitù, nomadismo e forme di dipendenza Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2020, p. 202  (di Paolo Ognibene)

اِنیو بیوندی، هرودوت و سکاها. برده داری، کوچ نشینی و اشکال وابستگی، 2020 (از پائولو اونی بنه)

Simin Daneshvar  Suvashun. Una storia persiana a cura di Anna Vanzan, Ed. Brioschi, Milano 2018, pp. 404 (di Faezeh Mardani)

سیمین دانشور، سووشون. داستانی ایرانی، ترجمۀ آنا وانزان، 2018 (از فائزه مردانی)

Bahram Beyzaì Storia del teatro in Iran, a cura di Mani Naimi, con presentazione di C. Saccone, Centro Essad Bey-Amazon IP, Seattle 2020, pp. 341 (di Lorena Vallieri)

بهرام بیضایی، تاریخ نمایش در ایران، ترجمه و مقدمه از مانی نعیمی، معرفی از کارلو سکونه، 2020 (از لورنا والّیری)

Supriya Gandhi The Emperor Who Never Was: Dara Shukoh in Mughal India Harvard University Press, January 2020 (di Fabio Tiddia)

سوپریا گاندی، امپراتوری که هرگز امپراتور نشد: دارا شکوه در هند مغول، 2020 (از فابیو تیدیا)

 

 

 

"Quaderni di Meykhane", rivista bilingue di studi iranici censita dal MIUR con comitato scientifico internazionale, è proprietà dell'Associazione MEYKHANE ed è affiliata a ASTREA (Associazione di Studi e Ricerche Euro-Asiatiche) e dal 2015 anche al Centro di Ricerca in Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea (FIMIM) del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna. Ha rapporti di collaborazione con la Università di Shiraz, l'Università Alzahra di Teheran e altri centri e istituzioni culturali iraniani.

Gli articoli accettati dalla direzione, dopo favorevole peer review, vengono di regola pubblicati nel mese di gennaio.

دفترهای میخانه، مجله ی دوزبانه ی مطالعات ایران شناسی، تأیید شده ی «وزارت تربیت و دانشگاه و پژوهش» با هیأت علمی بین المللی، به «مرکز پژوهشی فیلولوژی و قرون وسطی شناسی هندی ـ مدیترانه ای»، واقع در دپارتمان زبان و ادبیات و فرهنگ مدرن دانشگاه بولونیا مربوط بوده و با دانشگاه شیراز و دانشگاه الزهراء تهران همکاری دارد. مقالات ارسالی پس از بررسی دقیق علمی و دریافت تأیید ازطرف هیأت علمی در ماه ژانویه منتشر می شوند

 

Il numero XI (2021) sarà pubblicato nel gennaio 2022. Le proposte di articoli, redatte secondo le norme editoriali indicate, dovrebbero giungere alla redazione di Quaderni di Meykhane entro il 30 settembre del 2021

شماره 11 سال 2021 در ماه ژانویه 2022 منتشر خواهد شد. مقالات و ترجمه ها می توانند تا پایان ماه سپتامبر 2021 به سردبیر «دفترهای میخانه» ارسال شوند 

ISSN 2283-3072

Sede della rivista: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC) dell'Università di Bologna, Via Cartoleria, 5, 40124 Bologna

responsabile intellettuale e general editor: Carlo Saccone (Università di Bologna)

periodicità: annuale. Questo numero è stato chiuso il 31 dicembre 2020

Testo